2 years ago

Gia sư luyện chữ đẹp

Nét chữ nết người, người xưa đã từng đúc kết như vậy. Người thế nào thì chữ thế ấy, điều này nói lên tầm quan trọng của con chữ khi muốn nhìn read more...